GYPSY LORE SOCIETY

Gypsy Lore Society

Spoločnosť Gypsy Lore Society je medzinárodné združenie záujemcov o štúdium Rómov a kočovníkov.

Založená bola vo Veľkej Británii v roku 1888. Od roku 1989 má sídlo v Spojených štátoch amerických. Oblasť záujmu bola už od počiatku veľmi široká, zahŕňala mnoho rôznych komunít, ktoré sa bez ohľadu na svoj pôvod samy označovali ako Rómovia/Cigáni/Gypsi, ale tiež sa záujem sústreďoval na pôvodných kočovníkov označovaných ako Travelers. Aktivity spoločnosti sa viažu k podpore výskumu a popularizácii poznatkov o týchto skupinách žijúcich po celom svete.

Spoločnosť raz do roka organizuje konferenciu a výročné stretnutie, vydáva dvakrát ročne rómske štúdie (pokračujúci vestník spoločnosti Gypsy Lore Society), štvrťročník a ďalšie príležitostné publikácie.

Členom spoločnosti sa môžu stať jednotlivci a pracoviská, ktoré sa témou zaoberajú.

Spoločnosť založila archív Victora Weybrighta z Rómskych štúdií, ktoré sa špecializujú na vedecké práce. Zbierka Victora Weybrighta, Archív rómskych štúdií je súčasťou knižnice Michigan State University Library.

Predchádzajúce zbierky spoločnosti Gypsy Lore Society, 1888 – 1974, možno nájsť v knižnici University of Liverpool.

Zdroje:

http://www.gypsyloresociety.org/home