MERI – STAROSTOVIA ZA MAXIMÁLNE ČERPANIE EU FONDOV PRE INKLÚZIU RÓMOV

Európska sieť starostov miestnych samospráv (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network – MERI), ktoré realizujú programy na podporu integrácie a inklúzie zraniteľných skupín so zameraním sa na Rómov.

Zakladateľom siete, ktorá sa sformovala na prelome rokov 2011/2012 je medzinárodná organizácia Open Society Foundations (Nadácie otvorenej spoločnosti) v rámci programu Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) v spolupráci s Európskou komisiou.

Členovia MERI sú rozdelení do dvoch skupín:

  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch, kde program Maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov (MtM) funguje už 3 roky (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko)
  • starostovia obcí/miestnych samospráv v štátoch západného Balkánu, kde program MtM v súčasnosti vytvára partnerstvá (Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko)

Chronológia aktivít:

jún 2012

vyhlásenie výzvy na nominovanie ocenenia Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre Rómov v téme: Obecné riadenie a inklúzia Rómov v Európe – poznatky z terénu. Zbieranie prípadových štúdií (Cenu MERI 2012). Zapojilo sa do nej 15 európskych krajín a spolu bolo nominovaných 104 prípadových štúdií obcí.

1. a 12. október 2012
1. medzinárodná konferencia MERI v Budapešti (Maďarsko) – starostovia na nej prezentovali príklady osvedčených postupov pri využívaní eurofondov pre inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia, bývania a verejných služieb. Na konferencii svoje výsledky prezentovali aj predstavitelia 4 samospráv zo Slovenska (Nitra nad Ipľom, Čičava, Raslavice a Spišský Hrhov).

2.október 2012
Na slávnostnom večeri konferencie boli vyhlásené výsledky nominácií na ocenenie spojené so slávnostným odovzdávaním cien. Celkovo bolo 104 nominácií prípadových štúdií z 15 krajín, v rámci nich bolo 8 nominovaných obcí zo Slovenska. Ocenenie získali zo Slovenska 4 obce:

  • Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii KOMPLEXNÝ PRÍSTUP a
  • Raslavice a Čičava v oblasti BÝVANIE.

Koordinátorom aktivít MERI na Slovensku je Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.

Linky:

http://www.logincee.org/ (v angličtine)
MERI – Starostovia za maximálne čerpanie EU fondov pre inklúziu Rómov (v slovenčine)