GODLA FRANTIŠEK

PhDr. František Godla

*17.2.1946 v obci Ovčie (okr. Prešov)

Významná osobnosť etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, prvý rómsky riaditeľ gymnázia na Slovensku, prekladateľ do rómskeho jazyka.

Základné údaje

Vyštudoval odbor filozofia a dejepis. Prekladal odborné texty z oblasti vzdelávania, ale aj štátnej správy – napr. sčítacie hárky pre cenzus a iné dokumenty. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil 34 rokov na gymnáziu Antona Prídavku v Sabinove. Stál pri zrode:  Katedry rómskej kultúry na Nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa, Strednej umeleckej školy v Košiciach, a tiež Divadla Romathan.

K rómskemu jazyku ako materinskému jazyku má osobitý vzťah akceptuje v rómskom jazyku dialekt. Presadzuje myšlienku, že rómsky jazyk je nutné kultivovať, rozvíjať ho. Na obrode rómskeho jazyka musia systematicky participovať odborníci, lingvisti a ľudia z rómskeho etnika. Podporuje myšlienku aby rómsky jazyk sa využíval ako podporný jazyk, nie však vyučovací, pretože z hľadiska odborných pojmov v rómskom jazyku máme nedostatok odborných pojmov. Nebráni sa tvorbe neologizmov, ale podporuje zámer , že ak sa v rómskej terminológii nenachádza správne slovo, nepreberať ho z maďarského, slovenského jazyka ale skúsiť slovo opisným spôsobom definovať. Vo svojom živote sa riadi filozofiou : “Všetci sme si rovní“ PhDr.František Godla je aktívny v mimovládnom sektore.

Pôsobenie a aktivity:

od 1970 pedagóg na gymnáziu v Sabinove
1997 -2004 riaditeľ gymnázia v Sabinove
2004-2010 Prešovský samosprávny kraj, odbor školstva
2010 Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, metodik Národných projektov so zameraním na vzdelávanie Rómov
2005-2010 predseda Rady expertov pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov pri Ministerstve školstva SR
Bol aktívnym členom poradcov ministerstva školstva pre oblasť regionálneho školstva do roku 2010

Preklady do rómskeho jazyka:

Rómske piesne a múdre slová 2006 (J.Berky Mrenica-Anina Botošová)
Rómske múdre slová 2014 (J.Berky Mrenica-Anina Botošová)

Zdroj fotografie: www.portalsvk.sk

GODLA, MILAN

Milan Godla bol herec, spevák, prekladateľ, scenárista a dramaturg.

*19. júna 1967, Prešov – †24. decembra 2018, Košice

Svoju hereckú kariéru začínal v amatérskom súbore spevákov a hercov v Prešove, ktorý viedla Daniela Hivešová Šilanová. V rokoch 1992 až 2017 pôsobil v divadle Romathan. Začínal ako spevák a herec, neskôr začal písať scenáre a preklady hier do rómskeho jazyka. Venoval sa aj dramaturgii divadelných hier.

Pre Romano nevo ľil prekladal texty do rómskeho jazyka, pričom ovládal viaceré rómske dialekty.

V jeho literárnej tvorbe mu boli inšpiráciou životné zážitky jeho rodičov, starých rodičov a blízkych príbuzných.

Okrem hereckého nadania bol aj výnimočným spevákom. V roku 2008 vyšiel album zoskupenia Kaľi Čercheň (Milan Godla, Marián Balog, Jaroslav Godla, Žaneta Štipáková) s názvom Kaj te žav. Milan Godla spolupracoval na speváckych workshopoch aj s Idou Kelarovou.

Divadelné hry:

1997 Miesto pre Rómov

2001 Feder te chal, sar pes te marel/Lepšie hodovať, ako bojovať

2004 Čierna mačka/Kali mačkica

Ocenenia:  

Cena  primátora mesta Košice za prínos v oblasti kultúry (2004).

Zdroje:

Romano nevo ľil

Štátna vedecká knižnica v Prešove

http://lib.theatre.sk/katalog/l.dll?cll~P=45919