GYPSY SPIRIT

Prezentácia pozitívnych prínosov jednotlivcov a subjektov v práci s rómskou komunitou prostredníctvom každoročného slávnostného oceňovania.

Základné údaje: 

  • vznik a prvé vyhlásenie ocenených 2009
  • vyhlasovateľ a organizátor: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
  • nominovaní a ocenení sú jednotlivci, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty, ale aj čin roka a špeciálne ocenenie pre novinára/novinárku
  • z kandidátov, ktorých nominuje verejnosť, laureátov vyberá odborná porota