ROMANO DŽANIBEN

Romano Džaniben – obálka časopisu

Časopis romistických štúdií

Vznik: 1994

Kontakt:dzaniben@email.cz, redakce@dzaniben.cz

Link: https://www.dzaniben.cz/publication.html?t=201802

 

Základné informácie

Romano Džaniben je jediným recenzovaným periodikom vydávaným spolkom Romano Džaniben v Čechách, ktoré sa venuje jazyku, histórií a kultúre Rómov. Okrem odborných štúdii z oblasti romistiky publikuje aj autorskú tvorbu rómskych autorov a autoriek, popularizačné články (napr. portréty rómskych osobností), recenzie. Vychádza v polročných intervaloch v rozsahu v priemere 170 strán. Časopis vznikol v roku 1994, jeho zakladateľkou bola Milena Hübschmannová, ktorá je považovaná za zakladateľku a hlavnú predstaviteľku romistiky v Čechách.

Prehľad šéfredaktoriek a šéfredaktorov:

Milena Hübschmannová

Peter Wagner

Jana Kramářová

Pavel Kubaník, Helena Sadílková

Lada Viková

 

Zdroje:

https://www.dzaniben.cz/files/5b13ae0c713cde33e5c80a4042679e72.pdf

foto: https://www.dzaniben.cz/publication.html?t=201802