TÝŽDEŇ RÓMSKEJ KULTÚRY

Týždeň rómskej kultúry je kultúrno-spoločenské podujatie.

Prvý ročník: 2004

Miesto: Nitra

Organizátor: Ústav romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Základné informácie

Podujatie, ktoré sa už tradične koná v apríli v Nitre pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a trvá približne týždeň. Jeho súčasťou sú rôznorodé aktivity – tradične sú to workshopy, prednášky a odborné diskusie, živá knižnica „Príbehy úspešných Rómov“ pre nitrianskych stredoškolákov, verejná prezentácia rómskych umelcov, Týždeň rómskej kuchyne a vyvrcholením celého týždňa je kultúrne podujatie ako dôstojné ukončenie pripomienky Medzinárodného dňa Rómov.

Týždeň rómskej kultúry vznikol ako aktivita študentov Ústavu romologických štúdií (v tom čase Katedry rómskej kultúry) v roku 2004, po prvom ročníku podujatie zastrešilo samotné pracovisko a všetky ďalšie ročníky boli organizované v spolupráci pedagógov a študentov.

Zdroje

https://www.facebook.com/urs.ukf/

http://urs.web2v.ukf.sk/category/2019/