Kontakt

Kontakt

Romano kher – Rómsky dom
Košická 36
821 08 Bratislava

Agnes Horváthová
Štatutárny zástupca

tel. 0907 63 99 61
e-mail: romanokher7@gmail.com