Úvod

Vitajte na stránke databázy, ktorej sa Romano kher – Rómsky dom venuje od roku 2011. Ide o prvú rómsku internetovú encyklopédiu, ktorá vypovedá o šírke a bohatstve kultúry a tradícií rómskej národnostnej menšiny. Informácie v databáze dávajú jej príslušníkom dôkaz o plnohodnotnosti vlastnej kultúry a histórie aj voči majorite, vypovedá o existencii národnostnej menšiny, ktorá sa prelína s kultúrou a kultúrno-historickými hodnotami obyvateľov Slovenska a sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Databáza vznikla v spolupráci s odborníkmi, organizáciami, či samosprávami na Slovensku. 

Redakčná rada:
Zuzana Kumanová, PhD.
etnologička, o. z. In Minorita
PhDr. Arne B. Mann, Csc.
etnológ, romista
doc. Jurina Rusnáková, PhD.
riaditeľka Ústavu romologických štúdií
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Amari Luma – internetová encyklopédia

Vstúpte prosím!

Kliknite na niektorú z kategórií, nižšie, alebo použite vyhľadávanie, či tagy v pravom stĺpci… Kultúra Pamäťové inštitúcie. Kultúrne inštitúcie. Literatúra Film. Fotografia. Hudba. Výtvarné umenie. Festivaly Tradičné remeslá. Tradičné jedlá. Tradičný odev a šperky Rodinné väzby. Aktivity decíznej sféry k Rómom Duchovná tradičná kultúra. Komunita Neziskový sektor Občianske združenia. Nadácie.  Neziskové organizácie Šport Športové osobnosti Dejiny Rómov Príchod Rómov do Európy.  Rómovia v stredoveku.  Rómovia v 16. a 17. …