Občianske združenie JEKHETANE-SPOLU


Základné údaje

Vznik: 1993
Sídlo: Jarková 4 080 01 Prešov
Kontakt: zdruzeniejekhethane@gmail.com
Web: www.jekhethane-spolu.net

Združenie JEKHETANE – SPOLU je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Prešove. Vznikla v roku 1993. Jej spoluzakladateľkou a zároveň štatutárnou zástupkyňou bola do roku 2008 významná spisovateľka, poetka a žurnalistka Daniela Hivešová-Šilanová.

Združenie je vydavateľom novín Romano Nevo ľil, celoslovenského periodika venovaného Rómom. Organizácia sa okrem vydávania novín venuje množstvu rozmanitých aktivít – od kultúrno-spoločenských, edukačných, osvetových, umeleckých, vydavateľských, až po aktivity zamerané na vyhľadávanie a podporu mladých Rómov, budovanie ľudských kapacít v oblasti obhajoby práv Rómov a na boj proti rasizmu. Jekhethane – Spolu a jeho členovia získali za svoje pôsobenie mnoho národných a medzinárodných ocenení: napr. v roku 1998 to bolo medzinárodné ocenenie za boj proti rasizmu a za inkluzívne projekty, v roku 2002 cena za prácu v boji proti rasizmu od vtedajšieho prezidenta SR, a tiež viacero literárnych a žurnalistických cien. Daniela Šilanová bola v roku 2005 nominovaná na Nobelovu cenu. Od prezidenta SR získala v roku 2017 Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia.

Jekhethane – Spolu združuje najmä novinárov, spisovateľov, výtvarných umelcov, redaktorov, dopisovateľov a spolupracovníkov redakcie Romano nevo ľil. Cieľom jeho pôsobenia je podporovať národnú hrdosť Rómov, bojovať proti stereotypom a predsudkom voči Rómom, prispievať k skutočnému poznaniu Rómov a tým aj k zmene negatívneho obrazu Rómov v slovenskej spoločnosti a k zlepšeniu medzietnických vzťahov (http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html).

Činnosť

Stabilnou nosnou témou združenia je od jeho vzniku žurnalistika a vydavateľská činnosť. Jekhethane – Spolu v sebe zahŕňa redakciu Romano nevo ľil a je zároveň aj vydavateľom týchto novín. Od roku 2016 vyrába pre RTVS Rómsky magazín.

Za obdobie svojej existencie si redakcia vybudovala tím redaktorov, dopisovateľov a externých spolupracovníkov z celého Slovenska. S tým je spojená podpora Rómov, ich vyhľadávanie a vzdelávanie pre oblasť žurnalistiky, podpora literárne nadaných Rómov a prezentácia ich diel (v novinách aj v podobe samostatných publikácií) a podpora literatúry v rómskom jazyku.
Súčasťou aktivít združenia je činnosť smerujúca k uchovaniu a prezentácii rómskej kultúry a umenia, napr. výtvarné dielne, výstavy rómskych výtvarných umelcov, hudobno-umelecké festivaly a iné.

Jekhethane – Spolu aktuálne napĺňa svoje ciele prostredníctvom štyroch základných programov:

a) Mediálny program: vydávanie periodika Romano nevo ľil; tvorba Rómskeho magazínu, vydávanie kníh; produkcia dokumentárnych filmov

Výber z filmov

 • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom: príklady pozitívneho spolunažívania Rómov a Nerómov, s ktorými sa stretli redaktori Romano nevo ľil; réžia: Paula Ďurinová, 2010
 • Pred dedinou za dedinou: dokument o histórii Rómov na území Slovenska a o dôvodoch, pre ktoré sa obyvatelia osád dostali do izolácie a chudoby; réžia: Paula Ďurinová, 2011
 • Šesť: súbor krátkych dokumentov o Rómoch; réžia: Paula Ďurinová, Vladimíra Hradecká, 2013
 • Baro mariben: dokumentárny film rozpráva o perzekúciách Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny; réžia: Paula Ďurinová, 2013. Film získal ocenenie Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film na 21. Festivale lokálnych televízií v Košiciach „Zlatý žobrák 2015“.
 • Jeden deň – jekh džives: dokumentárny film z roku 2015 o jednom dni rómskych protagonistov.

Výber z kníh

 • Eva Davidová Rómovia na Slovensku, 2012: výber fotografií etnografky Evy Davidovej, 2012.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom, 2013: príbehy Rómov.
 • Roman Čonka a kol. Odsúdení na spolunažívanie v dobrom II., 2015: príbehy Rómov.
 • Elena Lacková Mŕtvi sa nevracajú – O mule na aven pale, 2005: poviedky rómskej autorky.
 • Jožo Titus Schӧn Poviedky: Lekhavibena, 2008: poviedky rómskeho autora.
 • Ján Šándor Čierna ruža – Rómske rozprávky/E kaľi ruža – Romane paramisa, 2008: rozprávky rómskeho autora.

b) Narúšanie stereotypov vnímania Rómov majoritou
c) Prezentácia rómskeho umenia
d) Rozvoj občianskej spoločnosti (viac k programom a projektom združenia tu: http://www.jekhetane-spolu.net/) .

DVD dokumentárneho filmu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom.

DVD dokumentárneho filmu Pred dedinou, za dedinou.

DVD Šesť dokumentárnych profilov súčasníkov z rodu Rómov.

Titulná strana periodika Romano nevo ľil, autor obrázku Jozef Fečo.

Zdroje

http://www.jekhetane-spolu.net/o-zdru382eniacute.html
http://www.festival.sk/2015/sk/ifolt/news/21st-festival-of-local-televisions-ends-with-award-ceremony-in-kosice-slovakia
https://romovia.sme.sk/c/7872584/filmovy-uspech-zdruzenia-jekhetane-spolu.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/daniela-hivesova-silanova-zomrela-pr/4736-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/domace/1854110_andrej-kiska-udelil-vyznamenania-tu-su-mena-a-vizitky-ocenenych
https://sk-sk.facebook.com/Romano-Nevo-%C4%BDil-10150093457790524/
http://www.romea.cz/cz/zpravy/roman-conka-noviny-romano-nevo-li-ziji-vzdy-az-od-kvetna

Zdroj fotografií: Archív Jekhetane