Vstúpte prosím!

Kliknite na niektorú z kategórií, nižšie, alebo použite vyhľadávanie, či tagy v pravom stĺpci…

Kultúra

Pamäťové inštitúcieKultúrne inštitúcieLiteratúra
FilmFotografiaHudbaVýtvarné umenieFestivaly
Tradičné remesláTradičné jedláTradičný odev a šperky
Rodinné väzbyAktivity decíznej sféry k Rómom
Duchovná tradičná kultúraKomunita

Neziskový sektor

Občianske združeniaNadácie.  Neziskové organizácie

Šport

Športové osobnosti

Dejiny Rómov

Príchod Rómov do Európy.  Rómovia v stredoveku.  Rómovia v 16. a 17. storočí
Rómovia počas I. ČSR.  Rómovia počas 2. svetovej vojny a rómsky holocaust
Rómovia v 2. polovici 20. storočia.  Významné udalosti

Vzdelávanie

Základné školy.  Stredné školy.  Vysoké školy
Vedecké a výskumné inštitúcie.  Projekty.  Pojmy

Študovňa

Bibliografia.  Publikácie.  Noviny a časopisy
Tlačové agentúry.  Romisti

Pojmy

Politika

Rómske symboly.  Politické strany.  Vládne dokumenty
Zákony.  Splnomocnenci vlády.  Verejní ochrancovia práv
Medzinárodné organizácie.  Politické osobnosti
Medzinárodné dokumenty.  Pamätné dni.  Rómski poslanci

Regióny

Obce a mestá. Ocenenia samosprávam

Údaje o Rómoch

Rómovia podľa sčítania

Rómsky jazyk

Dôležité dokumenty.  Slovesná tvorba.  Jazykovedc.i  Pamätné dni