SAMKO, MILAN, PhDr., PhD.

Foto: Magdaléna Kmeťková

PhDr. Milan Samko, PhD. je vysokoškolský učiteľ.

* 30. 10. 1973 v Revúcej

Základné informácie

Pracuje ako odborný asistent na Ústave romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vysokoškolský učiteľ rómskeho jazyka a pedagogických disciplín. Ako jeden z mála kvalifikovaných odborníkov na Slovensku sa v oblasti vedy venuje rómskemu jazyku.

Pôsobenie a aktivity

Ako učiteľ pôsobí na Ústave romologických štúdií, okrem toho pôsobí vo viacerých vedeckých tímoch zameraných na výskum rómskeho jazyka. Je členom Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre národnostné školstvo, predsedom atestačnej komisie pre predmet rómsky jazyk a členom Poradnej skupiny pre zabezpečenie zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín.

Prehľad zamestnaní

2002 – doteraz – Ústav romologických štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odborný asistent

1998 – 2002  Základná škola v Banskej Bystrici, učiteľ

 Vzdelanie

Študoval v Nitre v odbore Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl so zameraním na rómsku kultúru. Doktorát z rómskeho jazyka získal na Karlovej univerzite v Prahe.

2012 Filozofická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe (PhDr.)

2011 Filozofická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe, Filológia, Jazyky krajín Ázie a Afriky, rómsky jazyk (PhD.)

1998 Katedra rómskej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru (Mgr.)

 Ocenenia

2016 – Cena rektora Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode za rozvoj rómskych štúdií a študijného programu

Foto: Magda Kmeťková

ŠEBKOVÁ, HANA, PHDR.

Česká romistka, prekladateľka, fotografka, redaktorka časopisu romistických štúdií Romano Džaniben a spoluautorka Rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka.

* 29. november 1952 Tanvald (okr. Jablonec nad Nisou, Česká republika)
† 9. apríla 2004

Základné údaje: 

  • od roku 1979 študentka  rómčiny u M. Hübschmannovej na Jazykovej škole v Prahe, s ktorou neskôr absolvovala terénne výskumy aj v osadách na Slovensku
  • od r. 1991 výučba rómčiny
  • 1994 výkonná redaktorka časopisu romistických štúdií Romano Džaniben.

Literatúra/zdroje:

  1. Smutná správa z Čiech: Zomrela romistka PhDr. Hanka Šebková. [online]. In: Romano nevo ľil, 17.04. 2004 – 10:04:10 Od: maynax [cit. 22. 12. 2011]. Dostupné na internete: http://2004.rnlweb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=907
  2. KDO BYL KDO – Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. [online]. In:Libri.cz. [cit. 22. 12. 2011]. Dostupné na internete:http://www.libri.cz/databaze/orient/list.php?od=s2&start=1