CIGÁNSKY BAŠAVEL

(bašavel– oslava, hranie na hudobný nástroj, zábava)

Multižánrový letný festival, ktorého organizátorom je OZ – Divé maky. Prvý ročník sa konal v roku 2009.

Cieľom festivalu je vytvoriť priestor pre prezentáciu detí a mladých ľudí, ktorí sú štipendistami projektu Divé maky, a prepojiť ich s umelcami, ktorí sú ich vzormi.

Prvé ročníky festivalu sa konali na hrade Červený Kameň, neskôr v Amfiteátri Senec, v Bratislave na Magio Pláži, v Eurovei, na hrade Devín.

Počas existencie festivalu sa ho zúčastnilo asi 80 umelcov, medzi nimi aj Mário Bihári s kapelou Bachtale Apsa, Mamuko Berci, Pokošovci, hudobno-tanečný súbor Romano Jílo, zo zahraničia, napr. maďarská skupina Fláre Beás, Besh o Drom, EtnoRom, Karavan Família, Hollósy band, z Českej republiky Terne Čhave, Gipsy.cz, zo Slovinska jazzmani Imer Traja Brizani and Amala Band a i.

Niekoľko rokov sa na príprave, dramaturgii a réžii galaprogramu podieľa tvorivý tím: Barbora Botošová, ktorá sa venuje hudobnej stránke, Ladislav Cmorej, ktorý pripravuje choreografie a Naďa Uherová, ktorá má na starosti réžiu a moderovanie.

Organizátori odhadujú, že festivalu sa doposiaľ zúčastnilo cca 20 000 návštevníkov.

Zdroj foto: OZ divé maky

Zdroje

http://www.ciganskybasavel.sk/