Združenie mladých Rómov

Obec Banská Bystrica
PSČ 974 01
Ulica, číslo, posch., dvere Trieda SNP 27
E-mail zmr@youngroma.sk
Webstránka http://www.youngroma.sk/
Právna forma občianske združenie
Vedúci organizácie Mgr. Ivan Mako

Združenie mladých Rómov na Slovensku bolo založené v roku 1999, s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Cieľom Združenia je zjednotiť intelektuálny potenciál rómskej mladej generácie a priamu pomoc pri sociálnom a pracovnom začlenení do spoločnosti.

Oblasť činnosti:

 • Výchova a vzdelávanie
 • Ľudské práva
 • Komunitný rozvoj
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne služby
 • Zamestnanosť
 • Sociálna ekonomika

Aktivity:

 • Školenia a kurzy
 • Sociálne poradenstvo a konzultácie
 • Prednášky
 • Klubová činnosť
 • Letné tábory
 • Voľnočasové aktivity
 • Sociálne prevádzky