DRÁFI, ŠTEFAN

Foto: Otakar Nehera, Zdroj: Archív SĽUK-u

Štefan Dráfi  je cimbalista.

*17.novembra 1931, Nové Zámky

Pochádza z hudobníckej rodiny, jeho predkovia sa tiež živili hudbou.

Hre na cimbal sa učil pod vedením F. Kolompára.

Počas vojenskej základnej služby nastúpil do armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe.

V rokoch 1954 – 1978 pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). Jeho talent objavili hudobný skladateľ Tibor Andrašovan a šéfdirigent SĽUK-u Július Móži. Hral po boku takých hudobníkov, ako boli Rinaldo Oláh, Štefan Bertók, Ján Berky Mrenica.

So SĽUK-om absolvoval desiatky vystúpení v zahraničí, napr. na Svetovej výstave v Montreale (Expo 1967), v Osake v Japonsku, v Bruseli, na svetových festivaloch mládeže a študentov vo Varšave, v Berlíne a inde.

Okrem toho sa podieľal na nahrávaní hudby k desiatkam slovenských filmov, napr. Juro Jánošík, Traja svedkovia, Rodná zem.

Po skončení účinkovania v SĽUK-u pôsobil ako slobodný umelec doma a v zahraničí a to až do svojho odchodu do dôchodku.

 Ocenenia:

Čestný titul – „zaslúžilý pracovník kultúry“ (1975)

Zdroj: Archív SĽUK-u

https://www.novezamky.sk/Cn/2001/2001-10s/pribehy.html