eduRoma

Obec Bratislava
PSČ 83103
Ulica, číslo, posch., dvere Riazanská 77
Webstránka http://www.eduroma.sk
Právna forma občianske združenie

Základné údaje:

Vznik: 2012

Sídlo: Riazanská 77, 83103 Bratislava – Nové mesto

Kontakt: korešpondenčná adresa: Moyzesova 3, 81105 Bratislava; +421902719236; info@eduroma.sk; www.eduroma.sk; http://www.facebook.com/eduroma.sk

eduRoma patrí k mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú obhajobe práv Rómov. Jej cieľom je prispievať k tvorbe inkluzívnej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa predovšetkým oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom troch druhov intervencií:

 • priama práca v školách: vzdelávanie učiteľov, mediácia konfliktov, práca so žiakmi a rodičmi;
 • presadzovanie zmien na národnej úrovni;
 • búranie stereotypov: publicistika, organizovanie verejných kampaní.

Aktivity

eduRoma vstupuje do odbornej a verejnej diskusie o inkluzívnom vzdelávaní – vydáva publikácie, organizuje konferencie a semináre, realizuje výskumné projekty, spolupracuje s odbornými inštitúciami a publikuje v médiách. Organizácia sa aktívne zapája do boja proti segregácii rómskych žiakov a žiačok prostredníctvom priamej práce v školách, organizovaním kampaní a zverejňovaním konkrétnych prípadov školskej segregácie Rómov (napr. Šarišské Michaľany).

V oblasti priamej práce s cieľovými skupinami realizuje eduRoma viacero aktivít, napr. letné tábory pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity priamo v školách, mediáciu konfliktov v školskom prostredí a poradenstvo pre školy, budovanie dobrovoľníckych programov v školách a iné.

Príklady aktivít a projektov zameraných na podporu inklúzie Rómov:

 • Dobrovoľnícky program: nábor, vzdelávanie a supervízia mladých dobrovoľníkov pracujúcich v základných školách s vysokým podielom rómskych žiakov a žiačok.
 • Poďme spolu čítať: čitateľský program pre základné školy zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického a kreatívneho myslenia.
 • Vydávanie publikácií a metodických príručiek: Inklúzia Rómov od raného detstva (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/inkluzia-romov-od-raneho-detstva/); Školy proti segregácii (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/skoly-proti-segregacii/); Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/pribeh-skoly-v-sarisskych-michalanoch/) a iné.
 • Organizovanie konferencií: Diskriminácia rómskych detí v školách na Slovensku: Bratislava, marec 2016.
 • Tvorba dokumentárnych filmov: Tvoj čas; Rómovia 89/25 rokov po revolúcii.

Viac o aktivitách organizácie tu: http://www.eduroma.sk/sk/ludia/aktivity/

Ocenenia:

V roku 2016 udelilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku cenu Ochranca ľudských práv riaditeľovi eduRoma Vladovi Rafaelovi.

Zdroje:

http://www.eduroma.sk/sk/home/

http://www.eduroma.sk/wp-content/uploads/2015/11/vyrocna_sprava20132014_sk.pdf

https://dennikn.sk/258004/reziser-filmu-o-romoch-v-politike-mladych-s-titulmi-zo-sveta-uz-nesmieme-drzat-bokom/

https://domov.sme.sk/c/20176301/ambasada-usa-ocenila-bojovnikov-za-ludske-prava-a-proti-korupcii.html

Elena Lacková

(rodená Doktorová) – prvá rómska spisovateľka zo Slovenska, dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež, prvá rómska nositeľka štátneho vyznamenania Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (2000).

* 22. marec 1921 – Veľký Šariš (okr. Prešov)
† 01. január 2003 – Košice

Základné údaje:

 • zakladateľka rómskej pôvodnej drámy a rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku
 • zakladateľka “prvého cigánskeho divadla”, s ktorým naštudovala hru Horiaci cigánsky tábor (premiéra 16. apríla 1948 v kultúrnom dome vo Veľkom Šariši)
 • absolventka vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, ktoré ukončila ako magistra 16.12.1970
 • spoluzakladateľka Zväzu Cigánov – Rómov (1968)
 • členka Spolku slovenských spisovateľov (1993)
 • prvá rómska nositeľka vysokého štátneho vyznamenania – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (2000)

Pôsobenie a aktivity:

1948-50: zakladateľka a dramaturgička “prvého cigánskeho divadla”, s ktorým naštudovala a odohrala 106 predstavení v rámci Československa

1950-60: osvetová pracovníčka medzi Rómami, tvorba divadelných hier a ich naštudovanie s ochotníkmi

1961: odchod do Čiech, práca so súbormi ľudovej tvorivosti

1964-70: diaľkové štúdium na Fakulte osvetovej práce a žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe, ukončené promóciou 16.12.1970

1970-1980: knihovníčka a osvetová pracovníčka v obci Lemešany

1976-1986: spolupráca s českou lingvistkou Milenou Hübschmannovou (autobiografické dielo Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou/Uľiľom tel bachtaľi čercheň)

1980: odchod do dôchodku, Prešov

1990: predsedníčka Kultúrneho zväzu rómskej národnosti na Slovensku, aktivity k znovuoživeniu rómskych folklórnych hudobných skupín

1991: v septembri pod jej vedením Kultúrny zväz rómskej národnosti na Slovensku začína vydávať celoštátne periodikum pre Rómov – Romano ľil

1992: vychádza jej prvá kniha v slovenskom i rómskom jazyku – Rómske rozprávky / Romane paramisa

1993 – stáva sa členkou Spolku slovenských spisovateľov

1996 – spolupráca s Romano nevo ľil (poviedky, poézia, komentáre)

1997-1999: vystupovanie v rámci cyklu Združenia JEKHETANE – SPOLU na aktivitách projektu “Spoznajme sa”, účasť na besedách, recitácia vlastnej poézie

Ocenenia:

1995: diplom Za rozvoj rómskej kultúry udelený Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2000: štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy udelené prezidentom pri príležitosti Dňa ústavy SR (3. september)

2000: pamätná medaila prezidenta SR za celoživotné úsilie priblížiť hodnoty rómskeho národa majoritnej spoločnosti a za umelecké stvárnenie holokaustu Rómov pri príležitosti pamätného dňa obetí rasového násilia a holokaustu (9. september)

Tvorba:

divadelná tvorba:
1946: Horiaci cigánsky tábor. Divadelná hra. 1. premiéra – 16.4.1948: Veľký Šariš, 1. premiéra na profesionálnej scéne – 19. 5. 2000: Košice, Thália (Divadlo ROMATHAN).

1952: Nový život. Dráma. Premiéra – 1952 – amatérske Kočovné rómske divadlo.

1955: Rómske srdce. Dráma.

1991: Veľký primáš Baro. Dramatizácia pôvodnej rozprávky z knihy Rómske rozprávky, 1991). Premiéra: 2.12.1994: Košice, Thália (Divadlo ROMATHAN).

1999: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Dramatizácia autobiografického diela. Premiéra: 16.11.1999: Košice, SUŠ (školské predstavenie žiakov Strednej umeleckej školy).

1999: Hrbatý Maren. Dramatizácia pôvodnej rozprávky z rukopisu (1995). Premiéra: 6.12.1999: Košice, Divadlo ROMATHAN.

2002: Stratení ľudia. Dramatizácia pôvodnej rozprávky Hrdzavá podkova, z rukopisu (1995). Premiéra: 14.6.2002: Košice, Divadlo ROMATHAN.

rozhlasová tvorba:

1989: Žužika. Český rozhlas 1989

1992: Iskry a popol rómskej lásky.

1995: Rómske srdce. Prepracovanie divadelnej hry Cigánske srdce. Slovenský rozhlas – národnostné vysielanie v ukrajinskom jazyku, Prešov.

1998: Husle s tromi srdcami. Pôvodná rozprávka z rukopisu (1995). Premiéra v rómskom jazyku: Slovenský rozhlas – rómske národnostné vysielanie, Prešov.

prozaická tvorba:

Cigánsky tábor. LITA, Bratislava 1956.

Cigánsky tábor. DILIZA, Praha 1956.

Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. In: Romano nevo ľil, Prešov 1994, č. 134-135.

Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011, s.126.

Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE – SPOLU, Prešov 2005

Bieli krkavci / Parne garuda. Poviedka. In: Romano nevo ľil, Prešov 1996, č. 213-318

Bieli krkavci / Parne garuda. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011

Život vo vetre. Poviedka. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011

Život vo vetre. Poviedka. In: Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE – SPOLU, Prešov 2005.

Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou /Uľiľom tel e bachtaľi čercheň. Autobiografia. podľa rozprávania autorky spracovala PhDr. Milena Hübschmannová. Vydavateľstvo triáda, Praha 1997, s. 282.

Rómske rozprávky / Romane paramisa. Východoslovenské vydavateľstvo pre Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti, Košice 1992, s.95.

Romane paramisa / Romské pohádky. Vydavateľstvo Radix, Praha 1999, s.134.

Husle s tromi srdcami. Rukopis – Združenie JEKHETANE – SPOLU, nepublikované

Narodila som sa pod šťastnou hviezdou /Uľiľom tel e bachtaľi čercheň. Preklad – Združenie JEKHETANE – SPOLU, nepublikované.

Literatúra/zdroje:

 1. BALVÍN, Jaroslav: Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Vydavateľstvo Fortuna. Praha 2001. 128 s. ISBN: 80-7168-798-7
 2. BALVÍN, Jaroslav: HUSLE S TROMI SRDCIAMI. [online] In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR. február 2003. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.czsk.net/dotyky/2_2003/lackova.html>
 3. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Životopis Eleny Lackovej. In: LACKOVÁ Elena: Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE – SPOLU, Prešov 2005, s, 591-603.

Foto: Arne B. Mann

EXKLÚZIA RÓMOV

Kontinuálny stupňujúci sa proces vylučovania z plnohodnotnej participácie na sociálnych, materiálnych a symbolických zdrojoch využívaných spoločnosťou na zabezpečovanie obživy a organizácie spoločenského života.

Exklúzia Rómov znamená ich vylúčenie z kľúčových aktivít spoločnosti.

Literatúra/zdroje:

 1. STEINERT, H. and PILGRAM, A.: Welfare from Below: Struggles Agaist Social Exclusion in Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007 s.5.
 2. BURCHARDT, T., LE GRAND, J. and PIACHAUD, D.: Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford University Press, 2002. s.30.