FACUNA, ANTON

Predseda prvého Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku, účastník Slovenského národného povstania, prvý Róm v americkej vojenskej spravodajskej službe

* 1920 – Sklabiňa (okres Martin)
† 1980 – Bratislava

Základné údaje:

  • účastník Slovenského národného povstania (tlmočník, sprievodca a spravodajský pomocník americkej OSSD (Office of Strategic Services)
  • spoluzakladateľ návrhu Zväzu československých Cigánov (Romano kulturno jekahetaňiben) – s cieľom zvýšenia kultúrnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne členov, ktorý nebol ÚV KSČ akceptovaný
  • predseda Zväzu Cigánov-Rómov (1968)
  • 1968-1972: riaditeľ podniku Butiker (pracovisko), kde zamestnával Rómov a pripravoval pre nich rôzne kurzy, v rámci tzv. normalizačného procesu bol podnik zrušený.

Ocenenia:

  • medaila za účasť v SNP
  • ocenenie vlády USA

Literatúra/zdroje:

  1. JANCURA, Vladimír: Kto vlastne bol Anton Facuna. [online]. In: Pravda, 16. augusta 2010, 11:08. [cit. 2. 11. 2011]. Dostupné na internete:<http://spravy.pravda.sk/kto-vlastne-bol-anton-facuna-d19-/sk_domace.asp?c=A100816_110823_sk_domace_p12>
  2. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].

FÍZIK, LADISLAV, PhDr., PhD.

Foto: SITA

PhDr. Ladislav Fízik, PhD. bol politik, aktivista a pedagóg.

*19. 8. 1954 v Banskej Bystrici

† 13. 6. 2016

 

 Základné informácie

Patril medzi výrazné politické osobnosti z radov Rómov. Bol predsedom politickej strany Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike, neskôr Strany rómskej koalície v SR a funkcionárom v ďalších rómskych politických stranách. V roku 2002 založil a viedol Politické hnutie Rómov na Slovensku – ROMA. Bol zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Parlament Rómov SR a tiež Klubu rómskych podnikateľov SR. Pôsobil ako poradca bývalého predsedu SNS Jána Slotu, ale aj v ďalších poradných orgánoch vlády SR. Neúspešne kandidoval v roku 1994 do NR SR a v roku 2013 na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Od roku 2009 pracoval na Ústave rómskych európskych štúdií (Banská Bystrica) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

 Pôsobenie a aktivity

2009 – 2015 riaditeľ Ústavu rómskych európskych štúdií, detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2007 poradca Jána Slotu

2004 poradca ministra vnútra SR Vladimíra Palka

1990 podnikateľ

1974 – 1990 Federálne ministerstvo vnútra ČSSR

1971 – 1972 lesník v Lesnom závode Zvolen

 

Vzdelanie

1969 – 1971 Lesnícke odborné učilište, Banská Štiavnica

1972 – 1974 Dôstojnícka škola, Holešov

1984 – 1989 Vojenská politická akadémia, Bratislava

2009         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca (PhD.)

 

 Zdroje

https://domov.sme.sk/c/660580/zivotopis-ladislav-fizik-phrs-roma.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_F%C3%ADzik

foto: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173975-parlament-romov-chce-vymenu-na-poste-splnomocnenca-vlady/