FÍZIK, LADISLAV, PhDr., PhD.

Foto: SITA

PhDr. Ladislav Fízik, PhD. bol politik, aktivista a pedagóg.

*19. 8. 1954 v Banskej Bystrici

† 13. 6. 2016

 

 Základné informácie

Patril medzi výrazné politické osobnosti z radov Rómov. Bol predsedom politickej strany Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike, neskôr Strany rómskej koalície v SR a funkcionárom v ďalších rómskych politických stranách. V roku 2002 založil a viedol Politické hnutie Rómov na Slovensku – ROMA. Bol zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Parlament Rómov SR a tiež Klubu rómskych podnikateľov SR. Pôsobil ako poradca bývalého predsedu SNS Jána Slotu, ale aj v ďalších poradných orgánoch vlády SR. Neúspešne kandidoval v roku 1994 do NR SR a v roku 2013 na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Od roku 2009 pracoval na Ústave rómskych európskych štúdií (Banská Bystrica) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

 Pôsobenie a aktivity

2009 – 2015 riaditeľ Ústavu rómskych európskych štúdií, detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2007 poradca Jána Slotu

2004 poradca ministra vnútra SR Vladimíra Palka

1990 podnikateľ

1974 – 1990 Federálne ministerstvo vnútra ČSSR

1971 – 1972 lesník v Lesnom závode Zvolen

 

Vzdelanie

1969 – 1971 Lesnícke odborné učilište, Banská Štiavnica

1972 – 1974 Dôstojnícka škola, Holešov

1984 – 1989 Vojenská politická akadémia, Bratislava

2009         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca (PhD.)

 

 Zdroje

https://domov.sme.sk/c/660580/zivotopis-ladislav-fizik-phrs-roma.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_F%C3%ADzik

foto: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173975-parlament-romov-chce-vymenu-na-poste-splnomocnenca-vlady/