BUKOVCE

Obec: Bukovce
Kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: severovýchodné Slovensko
Rozloha: 11 km2
Celkový počet obyvateľov: 534
Približný počet Rómov: 125
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 4
Hustota obyvateľstva: 23,4 %

Folklórny súbor z Bukoviec na festivale v Poľsku.

Ekonomika v obci: 
Podielnické družstvo Bukovce

Možnosti zamestnania:
žiadne

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva:
gréckokatolícke

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva:
gréckokatolícke

Dejiny obce :
Kronika nezaznamenáva pobyt  Rómov v našej obci. Podľa výpovede starších obyvateľov Rómovia boli súčasťou obce aj za ich detstva. Žili tu dve rodiny.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa jedna rodina vysťahovala do Čiech za prácou. Tí, ktorí zostali v obci,  si postavili novú osadu v lokalite, ktorú im pridelila obec. V sedemdesiatych rokoch sa z Čiech vrátila spomínaná rodina a usadili sa v tejto novej osade. V minulosti sa  Rómovia venovali prevažne kováčstvu.

Úspešné projekty zamerané na Rómov:
2004 – výstavba 10-bytovej jednotky pre mladé rodiny. K tejto bytovke bola  vybudovaná cesta a sklady na tuhé palivo.

Výstúpenie žiakov zo základnej školy pri príležitosti Dňa matiek.

Materská a základná škola: 
v obci je materská a základná školu, obidve dosahujú dobré výsledky

Stredné školy:
absolventi ZŠ navštevujú stredné školy  v mestách Stropkov a Svidník.

Správa obce:
Rómovia nie sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve.

Kultúra:

  • V roku 2002 bol v obci aktívny rómsky súbor ROMANI JAG (Rómsky oheň). Roku 2002 sa zúčastnil na Lemkovskom festivale etnických skupín v Poľsku. V súčasnosti nemáme žiadny podobný súbor.
  • Rómsky talent – žiaci školy sa zúčastnili na speváckej a tanečnej súťaži organizovanej Poduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku – žiacky tanečný súbor sa umiestnil v zlatom pásme.
  • Chráňme lesnú zver – obvodná súťaž, žiak Zdeněk Fedák získal 3. miesto.