eduRoma

Obec Bratislava
PSČ 83103
Ulica, číslo, posch., dvere Riazanská 77
Webstránka http://www.eduroma.sk
Právna forma občianske združenie

Základné údaje:

Vznik: 2012

Sídlo: Riazanská 77, 83103 Bratislava – Nové mesto

Kontakt: korešpondenčná adresa: Moyzesova 3, 81105 Bratislava; +421902719236; info@eduroma.sk; www.eduroma.sk; http://www.facebook.com/eduroma.sk

eduRoma patrí k mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú obhajobe práv Rómov. Jej cieľom je prispievať k tvorbe inkluzívnej spoločnosti na Slovensku. Venuje sa predovšetkým oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom troch druhov intervencií:

  • priama práca v školách: vzdelávanie učiteľov, mediácia konfliktov, práca so žiakmi a rodičmi;
  • presadzovanie zmien na národnej úrovni;
  • búranie stereotypov: publicistika, organizovanie verejných kampaní.

Aktivity

eduRoma vstupuje do odbornej a verejnej diskusie o inkluzívnom vzdelávaní – vydáva publikácie, organizuje konferencie a semináre, realizuje výskumné projekty, spolupracuje s odbornými inštitúciami a publikuje v médiách. Organizácia sa aktívne zapája do boja proti segregácii rómskych žiakov a žiačok prostredníctvom priamej práce v školách, organizovaním kampaní a zverejňovaním konkrétnych prípadov školskej segregácie Rómov (napr. Šarišské Michaľany).

V oblasti priamej práce s cieľovými skupinami realizuje eduRoma viacero aktivít, napr. letné tábory pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity priamo v školách, mediáciu konfliktov v školskom prostredí a poradenstvo pre školy, budovanie dobrovoľníckych programov v školách a iné.

Príklady aktivít a projektov zameraných na podporu inklúzie Rómov:

  • Dobrovoľnícky program: nábor, vzdelávanie a supervízia mladých dobrovoľníkov pracujúcich v základných školách s vysokým podielom rómskych žiakov a žiačok.
  • Poďme spolu čítať: čitateľský program pre základné školy zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického a kreatívneho myslenia.
  • Vydávanie publikácií a metodických príručiek: Inklúzia Rómov od raného detstva (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/inkluzia-romov-od-raneho-detstva/); Školy proti segregácii (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/skoly-proti-segregacii/); Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch (dostupná tu: http://www.eduroma.sk/sk/pribeh-skoly-v-sarisskych-michalanoch/) a iné.
  • Organizovanie konferencií: Diskriminácia rómskych detí v školách na Slovensku: Bratislava, marec 2016.
  • Tvorba dokumentárnych filmov: Tvoj čas; Rómovia 89/25 rokov po revolúcii.

Viac o aktivitách organizácie tu: http://www.eduroma.sk/sk/ludia/aktivity/

Ocenenia:

V roku 2016 udelilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku cenu Ochranca ľudských práv riaditeľovi eduRoma Vladovi Rafaelovi.

Zdroje:

http://www.eduroma.sk/sk/home/

http://www.eduroma.sk/wp-content/uploads/2015/11/vyrocna_sprava20132014_sk.pdf

https://dennikn.sk/258004/reziser-filmu-o-romoch-v-politike-mladych-s-titulmi-zo-sveta-uz-nesmieme-drzat-bokom/

https://domov.sme.sk/c/20176301/ambasada-usa-ocenila-bojovnikov-za-ludske-prava-a-proti-korupcii.html