Integrácia do spoločnosti

Integrácia do spoločnosti

Obojstranný proces zapájanie a začleňovania jedinca alebo skupiny do spoločnosti spojený s jeho spoločenskou akceptáciou, prizývanie ľudí s charakteristikami rozdielnymi od dominantnej skupiny do neobmedzujúcej a rovnej spoločnosti. Pojem integrácia sa používa aj v zmysle modelu usporiadania spoločnosti, v ktorej všetci jej členovia vzájomne prispôsobujú svoje správanie v záujme efektívnejšej a tolerantnejšej spoločnosti.