KUMANOVÁ, ZUZANA, PhD.

Zuzana Kumanová
Foto: Vladimíra Hradecká

Zuzana Kumanová, PhD. je etnografka, aktivistka, žije v Bratislave.

* 27. januára 1970, Považská Bystrica

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor história – národopis (1994), titul PhD. získala v roku 1998 na rovnakej fakulte.

V roku 1999 založila občianske združenie In Minorita, v ktorom pôsobí dodnes. V občianskom združení viedla projekty na podporu rómskych žien, napr. Občianska participácia rómskych žien (2013 – 2018), Úspešné rómske ženy (2014 – 2016), Viola Petrášová-Stojková (2016 – 2018). Od roku 2005 vedie projekt Ma bisteren! venovaný pripomínaniu holokaustu Rómov.

V rokoch 2011 – 2013 pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2013 – 2015 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a 2015 – 2018 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy.

Je autorkou niekoľkých štúdií a publikácií Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického (Bratislava, 2007)  a Príbehy rómskych žien (Bratislava, 2016).

 

Ocenenia:

  • 2018 – Cena Lúč z tmy udeľovanej občianskym združením EduRoma a Ústavom romologických štúdií UKF v Nitre.
  • 2019 – štátne vyznamenanie udelené Prezidentom SR – Pribinov kríž 1. triedy.