ORGOVÁNOVÁ, KLÁRA, PHDR.

Atestovaná klinická psychologička, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, zakladateľka a riaditeľka viacerých rómskych inštitúcií a organizácií

Základné údaje: 

Pôsobenie a aktivity:
1983-1990: atestovaná klinická psychologička v psychiatrickej liečebni v Prešove
1991-2001: zakladateľka Nadácie pre rómske dieťa
1991-1993: poradkyňa pre národnosti na Úrade vlády SR na Sekcii pre národnosti a ľudské práva
1993-2001: programová riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave (NOS/OSF).
1995-2001: zakladateľka Nadácie InfoROMA
2001-2007: splnomocnenka vlády SR pre rómske komunity.
2008-doteraz: riaditeľka Rómskeho inštitútu, n.o.

Literatúra/zdroje:

  1. životopis online. Dostupné na internete:http://www.romainstitute.sk/index.php?ID=45