ĽUDOVÁ HUDBA FOLKLÓRNEHO SÚBORU LOMNIČAN

Miesto pôsobenia: Veľká Lomnica

Vznik: 1969

Súčasný zriaďovateľ: občianske združenie Klub priateľov Lomničanu

Predchádzajúci zriaďovatelia: Poľnohospodársky podnik Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica.

Vedúci súboru: Ľubomír Precák

Umelecký vedúci: Marek Pišta

Zakladajúci členovia:

 • Emil Pišta – vedúci hudby, husle
 • Gusto Gábor st. –  primáš, husle, cimbal
 • Milan Gábor – akordeón
 • Ondrej Pišta – kontrabas

  Ľudová hudba folklórneho súboru Lomničan


  Zloženie:

 • Marek Pišta – husle
 • Gustáv Gábor – husle, cimbal
 • Roman Gábor – akordeón
 • Ladislav Lacko – kontrabas
 • Anton Lacko – husle kontra
 • Dušan Lacko – gitara

Ľudová hudba spolupracuje s detským folklórnym súborom Lomničanik, folklórnym súborom Lomničan a s rómskym folklórnym súborom Ľoľi rokľa.

Účinkovanie na domácich podujatiach:

 • Zamagurské folklórne slávnosti
 • Červený Kláštor
 • Medzinárodný festival krojovaných bábik Poprad, Kežmarok
 • Festival rómskeho folklóru severného Spiša
 • Vieme dávať Poprad, Bratislava
 • Piťové noty Liptovský Mikulaš
 • Liptovské dni matky Liptovské Sliače
 • Rómsky festival Zvolenská Slatina

Ľudová hudba účinkovala aj na zahraničných festivaloch v Taliansku, Poľsku a v Česku.

Literatúra/zdroje: Belišová, Jana, PhD.

ĽUDOVÁ HUDBA KLINCOVCI

Miesto pôsobenia: Detva

História ľudovej hudby Klincovcov siaha do predvojnového obdobia, do stabilnejšej formácie sa sformovali počas II. svetovej vojny. Od začiatku ju viedli velmi dobrí primáši, medzi nimi Jozef Klinec, ktorý pôsobil vo vojnových rokoch ako profesionálny hudobník a v časoch bývalého Slovenského štátu viedol vojenskú kapelu. V povojnových rokoch sa jeho pokračovateľom stal bratranec Ján Klinec, ktorý aj predtým hrával ako primáš. Tesne pred ukončením II. svetovej vojny sa mu stal úraz, pri ktorom prišiel o ľavú ruku. Napriek tomu sa nevzdal a naďalej hrával jednou rukou v slovenských folklórnych súboroch najprv na cimbal, neskôr na kontrabas. Začiatkom šestdesiatych rokov sa jeho kapela umiestnila na 2. mieste medzi nahrávkami amatérskych kapiel, kde reprezentovali region Podpoľania. Súťaž organizoval Československý rozhlas v Bratislave.

V sedemdesiatych rokoch Klincovci hrávali v rôznych folklórnych súboroch Podpoľania, Zriaďovateľom folklórneho súboru Podpoľanec spolu s ľudovou hubou Klincovcov bol v osemdesiatych rokoch Dom kultúry ROH Detva. Od roku 1993 vedenie prevzal huslista Tibor Balog, po jeho smrti v roku 1996 jeho syn Marek Balog, tiež výborný huslista. Syn legendárneho jednorukého Jána Klinca Vojtech Klinec hrával na kontrabas.  Zriaďovateľom ľudovej hudby Klincovci bolo v tomto období Združené kultúrne stredisko Rómov v Detve.

V súčasnosti sa vedenia ľudovej hudby ujal syn Vojtecha Klinca, Róbert Klinec, ktorého učil profesor Daniel v Holíči.

Svoju muziku rozširovali aj za hranice našho štátu v rámci projektu “Enfants du voyage et musiciens tsiganes” (Cesta detí za hudbou Rómov). Tento projekt sa vo Francúzsku realizoval vďaka francúzskej etnologičke Sylvie Pinkawa od roku 2001 do roku 2004. Klincovci vyučovali na základných a stredných školách tradičné rómske piesne zo Slovenska. Na záver úspešného turné vydali CD nosič.

Zloženie v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia:

 • Dezider Miko – husle
 • Róbert Klinec – cimbal
 • Vojtech Klinec – kontrabas
 • Martin Stieranka – viola
 • Jozef Berky Pipo – akordeón.

Hosťujúci umelci :

 • Rinaldo Oláh
 • Ján Berky Mrenica
 • Dezider Miko
 • Viliam Didiáš
 • Marek Balogh
 • Tibor Balogh

Klincovci navštívili mnohé európske štáty ako Francúzsko, Poľsko, Belgicko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a iné krajiny Európy. Šírili nielen rómsku kultúru, ale aj slovenský folklór. Ich hosťami boli poprední hudobníci, napríklad.

ĽUDOVÁ HUDBA SENDREIOVCI A KOKAVAKERE LAVUTÁRA

Miesto pôsobenia: Kokava nad Rimavicou

Vznik: 2001

Zriaďovateľ: Kultúrno výchovné občianske združenie Láčho drom

Pôvodny názov: Romani Luluďi

Vedúci hudobného telesa: Vladimír Sendrei

Vedúca speváckej zložky: Janka Sendreiová

Jana Sendreiová, foto: Jozef Ferenc, Romano nevo ľil

Zloženie hudobného telesa

 • Martin Horváth – husle
 • Ondrej Radič – cimbal
 • Pavel Farkaš – kontrabas
 • Roland Berky – klarinet
 • Jaroslav Berky – gitara
 • Tibor Kokony – akordeón
 • Janka Sendreiová – spev
 • Vladimír Sendrei – spev

Hosťujúci spoluhráči

 • Viliam Didiáš zo Zvolena – husle
 • Karol Radič z Klenovca – husle
 • Peter Bryndzák z Trenčína – husle
 • Ján Deme z Klenovca – husle a kontrabas
 • Ján Oláh z Klenovca – kontrabas
 • Ondrej Radič z Kokavy – kontrabas
 • Ľuboš Gašpar z Banskej Bystrice – cimbal
 • Elemír Gorči z Lučenca – klarinet
 • Barnabáš Cibuľa z Hnúšte – akordeón

Sendreiovci spolupracujú s detským speváckym zborom YRAEF, s tanečným súborom Romani luluďi z Kokavy aj s folklórnym súborom Rómka z Detvy.

Najvýraznejšie úspechy

V roku 2005 vystúpila Janka Sendreiová s kapelou Anyalai Gipsy Band a ďalšími sólistami: Richardom Rikkonom, Miroslavom Herákom a vted len trinásťročným huslistom Patrikom Zigmundom v Carnegie Hall na newyorskom Manhattane. Vystúpenie malo veľký úspech.

Filmový hudobný skladateľ Hans Zimmer si pre časť hudby do filmu Sherlock Holmes 2: Hra tieňov režiséra Guya Ritchieho vybral dve rómske hudobné zostavy zo Slovenska: Sendreiovcov z Kokavy nad Rimavicou a Cigánskych barónov z Gelnice.

Účasť na významných festivaloch a podujatiach

 • svetový festival Khamoro 2001, 2004 Praha Česko
 • dni mesta Limanowa 2001, Poľsko
 • Antirasistfest 2004, 2005 Bologna Taliansko
 • Gipsy Celebration 2005, 2006, 2007 Svojanov Česko
 • Gipsy festival 2005, Tilburg Holandsko
 • Jágori fest 2005 , Oslo Nórsko
 • Sziget festival 2006, Budapešť Maďarsko
 • Lubljanafest 2006,  Ľubľana Slovinsko
 • Ľudový festival Wergozevo 2008, Poľsko
 • Bažant Pohoda 2005, Trenčín
 • Gypsy Spirit 2007 – 2012, Bratislava

Ocenenia

 • dvakrát na svetovom rómskom festivale Khamoro v Prahe
 • na Dňoch mesta Litmanowa
 • na Dňoch mesta Wergozovo v Poľsku

Ďakovné listy

 • za úspešné účinkovanie Gypsy Spirit v Carnegie Hall v New Yorku
 • z Rómskych dní v Hodoníne
 • z Dní mesta Banská Bystrica
 • z troch ročníkov festivalu Gypsy Celebration v Svojanove

Hudba Kokavakere lavutára bola použitá v českom filme ROMing.

O Sendreiovcoch a Kokavakere lavutára bol natočený formou reality show deväťdielny televízny seriál Sendreiovci o tom, ako hudobné teleso účinkovalo na rôznych podujatiach a čo sa popritom dialo v zákulisí. Režisér seriálu Jaro Vojtek natočil aj dokumentárny film Malá domovo rómsko-slovenskom futbalovom tíme, ktorý dáva dokopy futbalový tréner Vlado Sendrei a celovečerný dokument o Vladovi Sendreiovi Cigáni idú do volieb.

Literatúra/zdroj: Belišová Jana, Mgr. PhD.