ĽUDOVÁ HUDBA FOLKLÓRNEHO SÚBORU LOMNIČAN

Miesto pôsobenia: Veľká Lomnica

Vznik: 1969

Súčasný zriaďovateľ: občianske združenie Klub priateľov Lomničanu

Predchádzajúci zriaďovatelia: Poľnohospodársky podnik Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica.

Vedúci súboru: Ľubomír Precák

Umelecký vedúci: Marek Pišta

Zakladajúci členovia:

 • Emil Pišta – vedúci hudby, husle
 • Gusto Gábor st. –  primáš, husle, cimbal
 • Milan Gábor – akordeón
 • Ondrej Pišta – kontrabas

  Ľudová hudba folklórneho súboru Lomničan


  Zloženie:

 • Marek Pišta – husle
 • Gustáv Gábor – husle, cimbal
 • Roman Gábor – akordeón
 • Ladislav Lacko – kontrabas
 • Anton Lacko – husle kontra
 • Dušan Lacko – gitara

Ľudová hudba spolupracuje s detským folklórnym súborom Lomničanik, folklórnym súborom Lomničan a s rómskym folklórnym súborom Ľoľi rokľa.

Účinkovanie na domácich podujatiach:

 • Zamagurské folklórne slávnosti
 • Červený Kláštor
 • Medzinárodný festival krojovaných bábik Poprad, Kežmarok
 • Festival rómskeho folklóru severného Spiša
 • Vieme dávať Poprad, Bratislava
 • Piťové noty Liptovský Mikulaš
 • Liptovské dni matky Liptovské Sliače
 • Rómsky festival Zvolenská Slatina

Ľudová hudba účinkovala aj na zahraničných festivaloch v Taliansku, Poľsku a v Česku.

Literatúra/zdroje: Belišová, Jana, PhD.