LÚČ Z TMY (OCENENIE)

Prvý ročník: 2018

Zakladateľ: OZ eduROMA

Vyhlasovatelia: OZ eduROMA, Ústav romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  „Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.“

 Základné informácie

Ocenenie bolo založené v roku 2018, zakladateľom a správcom je občianske združenie eduROMA a vyhlasovateľmi EDUROMA a Ústav romologických štúdií. Nominácie na ocenenie prináša a laureátov vyberá nezávislá Rada, ktorá má 6 členov.

Cieľom ocenenia je „…objavovať, prezentovať verejnosti a osláviť pozitívne príklady osobností z radov Rómov aj Nerómov a zároveň motivovať laureátov, aby vo svojom úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej ľudskosti vytrvali.“

 Laureátky a laureáti

 2018

Klára Orgovánová

Zuzana Kumanová

Inge Kosová

 2019

Arne B. Mann

Janette Knapeková a Adrián Berky

Zdroje:

https://lucztmy.sk/, https://www.facebook.com/lucztmy/

https://lucztmy.sk/ocenenie.html

https://lucztmy.sk/laureati.html

Ocenenie Lúč z tmy