InMinorita

Obec Bratislava
PSČ 81105
Ulica, číslo, posch., dvere Šancová 54
Webstránka www.inminorita.sk
Právna forma občianske združenie

Občianske združenie In Minorita

Základné údaje:

Vznik: 1999

Sídlo: Šancová 54, 811 05 Bratislava

Kontakt: +421 05 496 563; in.minorita@centrum.sk

Občianske združenie IN MINORITA sa venuje prezentácii kultúry národnostných menšín, predovšetkým aktivitám rozvíjajúcim rómsku kultúru. Spolupodieľa sa na prezentačných, výstavných a vydavateľských aktivitách a pozitívnom formovaní verejnej mienky.

Od roku 2005 sa realizuje projekt Ma bisteren!, ktorý sa venuje problematike pripomínania rómskeho holocaustu. V rámci projektu bolo v rokoch 2005 – 2007 osadených 7 pamätníkov a pamätných tabúľ na území SR. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty so spomienkovými podujatiami.

Súčasťou osvetových aktivít bola tiež spolupráca na dvoch dokumentárnych filmoch, na vydaní viacerých odborných publikácií a na desiatkach popularizačných článkov v médiách.

Od roku 2005 sa každoročne organizuje pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu v Banskej Bystrici. Viac na www.romaholocaust.sk.

V posledných rokoch sa okrem toho intenzívne venuje téme rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí rómskych žien a svoje aktivity smeruje aj watch dog verejných politík a rozvoj participácie Rómov na správe vecí verejných. Od roku 2013 realizuje projekty Občianska participácia rómskych žien v nadväznosti na osvetový projekt Úspešné rómske ženy.

V rokoch 2007 – 2017 občianske združenie zastrešovalo tiež festival Menšinové kultúrne leto. Išlo o letný festival, ktorý sa konal v Bratislave a kde priestor dostali hudobné skupiny a folklórne súbory prezentujúce kultúru národnostných menšín. Počas desiatich ročníkov festivalu sa verejnosti predstavilo asi 60 rôznych hudobno-tanečných skupín a súborov.

Fotografie

Pietny akt v Banskej Bystrici, foto Arne Mann

Festival Menšinové kultúrne leto 2017, foto Sasha Berkyová