Viliam Zeman

Viliam Zeman

* 21. augusta 1942 Lozorno,
† 4. mája 2017  Bratislava

Publicista, pedagóg, prekladateľ

Vzdelanie

Katedra andragogiky FF  UK, Bratislava, 1981
Postgraduálne štúdium FF UK  „doktor filozofie“, 1984

 Pôsobenie a aktivity

Viliam Zeman sa narodil v Lozorne. Jeho nevšedné nadanie si všimli nielen rodičia, ale aj učitelia. Po skončení strednej školy začal študovať na Katedre knihovedy a vedeckých informácií FF UK. Štúdium neukončil. Na vysokú školu sa dostal opäť v roku 1976. Neskôr si vybral Katedru andragogiky FFUK v Bratislave, kde ukončil štúdium v roku 1981. Bol zástupcom riaditeľa Stredného odborného učilišťa drevárskeho v Bratislave a tiež vedúci v Domácich potrebách.

po roku 1989 pracoval v Štátnom pedagogickom ústave na odbore národnostného školstva. Neskôr bol odborným asistentom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa na Katedre rómskej kultúry v Nitre ale aj na detašovaných pracoviskách v Spišskej  Novej Vsi, Lučenci.

V rokoch 1998 – 2012 pracoval na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v oblasti vzdelávania.

V roku 2008 sa podieľal na príprave a realizácii štandardizácie rómskeho jazyka v Slovenskej republike.

Viliam Zeman sa zapájal do rôznych medzinárodných i domácich projektov zameraných na vzdelávanie a výchovu  rómskych detí.

Ocenenia

Cena Magistrátu Hlavného mesta Praha,

Ústav romologických štúdií pri Univerzite Konštantína Filozofa

Cena za ľudskosť Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Cena „Gypsy spirit“ v kategórii osobnosť roka

Tvorba a publikačná činnosť

Spolupracovník a dopisovateľ časopisov Roma, Amaro lav, Kereka, Romano nevo ľil,  Romano kurko, Ternipen, Lacio drom

Šéfredaktor časopisu Rómska revue

Šéfredaktor rómskej časti rómsko-slovenského časopisu pre deti a mládež, Mišusori/Myšulienka

Arkádia –

Poradca a  prekladateľ do rómskeho jazyka časopisu Bellária –prvého celoslovenského časopisu pre ľudí s mentálnym postihnutím …

Preklady do rómskeho jazyka:

Lacková Elena, Rómske rozprávky, Východoslovenské vydavateľstvo, 1992

Ravasz Jozef,  Domček v srdci, Mikromex-konzorcium, 1992

Barsony  Michal, Rómske remeslá, vydavateľ: WSA, 1993

Berky, Mrenica, Ján, Náne odá lavutári, WSA, 1993

Ravasz Jozef, Galéria rozprávok, Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku, 2007

Pravidlá rómskeho pravopisu, spoluautor Štátny pedagogický ústav, 2007

Vargová Bohuslava, Mačka v skrýši tíši myši,Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, 2008

Šandor   Jan, Čierna ruža / Ekaľi ruža, Združenie JEKHETANE – SPOLU, Prešov, 2008

Šandor   Jan, Paramisy – Príbehy, Gorila, 2009

Šandor   Jan,   Róm a svet,Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, 2010

Šandor   Jan, Romane paramisa – Rómske príbehy, vydavateľ: Multikultúra vn nás, 2011

Cigáni idú do neba – preklad  piesní muzikálu, 2012

Zdroj: Životopis Viliama Zemana

Foto: Anton Hrabovský