ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Úrad zriadený pre potreby splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý zriadila Vláda SR 1.marca 1999

pozri viac splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity