RÓMSKI POSLANCI

Prví oficiálni zástupcovia rómskej národnostnej menšiny sa do najvyšších zastupiteľských orgánov spoločnosti dostali po Novembri 1989 – do Slovenskej národnej rady a do Federálneho zhromaždenia

Základné údaje:

  • voľby 1990:
  • Anna Koptová – poslankyňa v Slovenskej národnej rade
  • Gejza Adam – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
  • Vincent Danihel – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
  • Karol Seman – poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR

Literatúra/zdroje:

  1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete:http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856